Hravenisko pomáha

Celá naša činnosť a celé Hravenisko je možné realizovať iba vďaka podpore partnerov, sponzorov, dobrých ľudí a dobrovoľníkov. Nie je nič krajšie, ako keď sa pomoc a podpora premení na niečo konkrétne. A jeden z najkrajších pocitov je radosť a naplnenie z pomoci iným. Keďže na Hravenisku očakávame účasť viac ako šiestich tisícok návštevníkov, ľudí s dobrým srdiečkom a ochotou pomôcť, rozhodli sme sa využiť tento potenciál a nájsť formu podpory zaujímavých projektov. Veríme, že vy, návštevníci Hraveniska, budete popri zábave ktorá vás aj tento rok čaká myslieť na tých slabých, bezbranných, ktorým môžeme pomôcť aby mali život ľahší a pestrejší. V tomto roku sa Hravenisko rozhodlo pomôcť dvom projektom:

V roku 2015 sme sa rozhodli pomôcť:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA URBANA NA JENISEJSKEJ ULICI V KOŠICIAC

V rámci vstupu si môžete zakúpiť "sponzorskú vstupenku", ktorej súčasťou je vernostná zľavová karta "Superškola - Superkarta". Okrem záskania karty s ktorou môžete vo viac ako stovke prevádzok využiť zľavu od 3 do 20% na tovary a služby, podporíte výstavbu a rekonštrukciu športového areálu školy, ktorý by chcela škola pri príležitosti svojho 40. výročia zrekonštruovať pre svojich žiakov aj športovú verejnosť z okolia školy.

Základná škola Jozefa Urbana :

1.Je najväčšou školou na sídlisku Nad jazerom, je to moderná inovatívna škola, ktorá sa snaží svojim žiakom sprostredkovať množstvo zážitkov

2.Škola je zameraná na cudzie jazyky, využívanie moderných technológií a podporu nadaných a talentovaných žiakov

3.Medzi priority školy patrí bezpečnosť, spolupráca, dobré vzťahy a atmosféra a zážitkovosť vyučovania

4.Škola kladie veľký dôraz na oblasti ako environmentálna výchova, prvá pomoc, ľudské práva, občianska participácia a ďalšie

5.Škola organizuje množstvo podujatí a projektov pre žiakov školy, ich rodičov, zamestnancov školy, bývalých žiakov aj širokú verejnosť

SVETIELKO POMOCI

Zakúpte si tombolový lístok v prezentačnom stánku Svetielka pomoci, vyhrajte zaujímavé a hodnotné ceny a podporte Svetielko pomoci /celá suma za kúpu tombolových lístkov poputuje Svetielku pomoci.

Svetielko pomoci je organizácia, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja.

Svetielko pomoci poskytuje tieto služby :

1.Bezplatné ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov v Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine

2.Bezplatnú prepravu detských onkologických pacientov v rámci Košického a Prešovského kraja 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v  spolupráci s Ligou proti rakovine

3.Bezplatné služby prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska, poskytovanie domácej hospicovej starostlivosti, v spolupráci s Ligou proti rakovine SR a Oddelením detskej onkológie a hematológie DFN Košice 

4.Bezplatné služby psychológa a sociálneho pracovníka

5.Realizáciu relaxačných pobytových stretnutí pre rodiny s deťmi v liečbe alebo po liečbe

6.Realizáciu relaxačných pobytových stretnutí pre rodiny, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny

7.Realizáciu projektov z grantových programov na financovanie aktivít organizácie

8.Finančnú podporu jednotlivým žiadateľom v súlade so štatútom organizácie

9.Podporu pre Spoločnosť detskej onkológie Košice pri Oddelení detskej onkológie a hematológie DFN Košice, Detské ARO Košice pri III.Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice a organizáciu Želaj si o.z. v súlade so štatútom organizácie

Viac informácií o svetielku pomoci získate na www.svetielkopomoci.sk

 

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A SPOV

V priestoroch Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov nájdete prezentácie a informácie o košickom útulku pre opustené zvieratá. Zároveň budete môcť UVP podporiť zakúpením reklamných predmetov, čím pomôžete pri zlepšení podmienok pre zvieratká v košickom útulku.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov zabezpečuje :

1.Prevádzku útulku pre opustené zvieratá v Haniske pri Košiciach

2.Sprostredkovanie adopcie opustených zvierat

3.Vzdelávanie a osvetu v oblasti starostlivosti o psíkov a iné domáce zvieratá

4.Množstvo iných služieb a úkonov v prospech opustených zvierat

Viac informácií o UVP získate na www.uvp.sk

 

V roku 2014 sme sa rozhodli pomôcť:

SVETIELKO POMOCI

Zakúpte si tombolový lístok v prezentačnom stánku Svetielka pomoci, vyhrajte zaujímavé a hodnotné ceny a podporte Svetielko pomoci /celá suma za kúpu tombolových lístkov poputuje Svetielku pomoci.

Svetielko pomoci je organizácia, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja.

Svetielko pomoci poskytuje tieto služby :

1.Bezplatné ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov v Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine

2.Bezplatnú prepravu detských onkologických pacientov v rámci Košického a Prešovského kraja 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v  spolupráci s Ligou proti rakovine

3.Bezplatné služby prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska, poskytovanie domácej hospicovej starostlivosti, v spolupráci s Ligou proti rakovine SR a Oddelením detskej onkológie a hematológie DFN Košice 

4.Bezplatné služby psychológa a sociálneho pracovníka

5.Realizáciu relaxačných pobytových stretnutí pre rodiny s deťmi v liečbe alebo po liečbe

6.Realizáciu relaxačných pobytových stretnutí pre rodiny, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny

7.Realizáciu projektov z grantových programov na financovanie aktivít organizácie

8.Finančnú podporu jednotlivým žiadateľom v súlade so štatútom organizácie

9.Podporu pre Spoločnosť detskej onkológie Košice pri Oddelení detskej onkológie a hematológie DFN Košice, Detské ARO Košice pri III.Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice a organizáciu Želaj si o.z. v súlade so štatútom organizácie

Viac informácií o svetielku pomoci získate na www.svetielkopomoci.sk

 

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A SPOV

V priestoroch Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov nájdete prezentácie a informácie o košickom útulku pre opustené zvieratá. Zároveň budete môcť UVP podporiť zakúpením reklamných predmetov, čím pomôžete pri zlepšení podmienok pre zvieratká v košickom útulku.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov zabezpečuje :

1.Prevádzku útulku pre opustené zvieratá v Haniske pri Košiciach

2.Sprostredkovanie adopcie opustených zvierat

3.Vzdelávanie a osvetu v oblasti starostlivosti o psíkov a iné domáce zvieratá

4.Množstvo iných služieb a úkonov v prospech opustených zvierat

Viac informácií o UVP získate na www.uvp.sk

 

V roku 2013 sme sa rozhodli pomôcť:

SVETIELKO POMOCI

Zakúpte si tombolový lístok v prezentačnom stánku Svetielka pomoci, vyhrajte zaujímavé a hodnotné ceny a podporte Svetielko pomoci /celá suma za kúpu tombolových lístkov poputuje Svetielku pomoci.

Svetielko pomoci je organizácia, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja.

Svetielko pomoci poskytuje tieto služby :

1.Bezplatné ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov v Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine

2.Bezplatnú prepravu detských onkologických pacientov v rámci Košického a Prešovského kraja 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v  spolupráci s Ligou proti rakovine

3.Bezplatné služby prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska, poskytovanie domácej hospicovej starostlivosti, v spolupráci s Ligou proti rakovine SR a Oddelením detskej onkológie a hematológie DFN Košice 

4.Bezplatné služby psychológa a sociálneho pracovníka

5.Realizáciu relaxačných pobytových stretnutí pre rodiny s deťmi v liečbe alebo po liečbe

6.Realizáciu relaxačných pobytových stretnutí pre rodiny, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny

7.Realizáciu projektov z grantových programov na financovanie aktivít organizácie

8.Finančnú podporu jednotlivým žiadateľom v súlade so štatútom organizácie

9.Podporu pre Spoločnosť detskej onkológie Košice pri Oddelení detskej onkológie a hematológie DFN Košice, Detské ARO Košice pri III.Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice a organizáciu Želaj si o.z. v súlade so štatútom organizácie

Viac informácií o svetielku pomoci získate na www.svetielkopomoci.sk

 

 

V roku 2012 sme sa rozhodli pomôcť:

HODINA DEŤOM

Nadácia pre deti Slovenska už trinásty rok organizuje verejnú zbierku Hodina deťom, v ktorej v rámci grantového programu podporuje zmysluplné projekty pre deti a mladých ľudí, ktorí chcú pomáhať slabým, meniť svet k lepšiemu, rozvíjať životné zručnosti a podporovať dobrovoľníctvo.

Počas Hraveniska budete mať možnosť prispieť formou zakúpenia Vstupenky s Hugom, čiže maskotom Hodiny deťom, to znamená, že namiesto vstupného vo výške 1,-€/osoba si zakúpite vstupenku v hodnote 4,-€/osoba, čím podporíte Hodinu deťom a prispejete na fantastické projekty. Hugo, maskot Hodiny deťom bude na Hravenisku osobne prítomný a bude možné sa s ním aj fotografovať.

Viac informácii o Hodine deťom nájdete na www.hodinadetom.sk

 

NADÁCIA LINAJE

Nadácia Linaje je nadáciou, ktorá má veľký záujem pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí, detí, jednoducho tých, ktorí pomoc potrebujú.  Nadácia realizovala napríklad zbierku na opravu zničeného hradu Krásna hôrka a realizuje množstvo verejnoprospešných projektov. V súčasnosti sa nadácia veľmi snaží zabezpečiť finančné prostriedky pre dostavbu centra pre deti s autizmom  "ôsmy svetadiel".

Počas Hraveniska si budete môcť v uličke predajcov zakúpiť, a tak podporiť výstavbu centra pre deti s autizmom, knižku Rozprávky z Osmeho svetadielu autorov Sylvie Záhorovej, Zuzany Tlučkovej, Zuzany Vačkovej, Mariána Greksu, Gizely Oňovej, Veroniky Gabčovej Lučeničovej a Bibiany Ondrejkovej.

Takisto si budete môcť zakúpiť, a tým podporiť výstavbu centra pre deti s autizmom, kalendár na rok 2013 - "Silní pomáhajú maličkým... Alebo naopak?" V tomto kalendári sú spoločné fotografie populárnych osobností s deťmi s autizmom. Nájdete tu napríklad fotografie na ktorých sú skvelí ľudia, ktorí sa rozhodli pomôcť, ako Maroš Kramár, František Kovár, Marián Greksa, Peter Cmorík, Tomáš Bezdeda, Kuly, chlapci z Partičky, Boris Príhradský, Janko Koleník, Alexander Bárta, bicisti Martin Valihora a Štefan Bugala, Sajfa a Robo Opatovský.

V nedeľu bude knižky predávať a podpisovať jedna z autoriek rozprávok a zároveň členka správnej rady Nadácie Linaje Bibiána Ondrejková.

Viac informácii o Nadácii Linaje nájdete na www.nadacialinaje.skNormal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Video

Galéria

Leták

Reklama