Eko Hravenisko

Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach splnila prísne kritériá a bola zaradená do celosvetovej prestížnej siete Zelených škôl. Našou snahou je viesť našich žiakov, ich rodičov, zamestnancov školy aj širokú verejnosť k ekologicky zodpovednému správaniu sa.

Vďaka podpore spoločnosti Asuan, ktorá škole venovala 22 plastových kontajnerov na triedený odpad sme sa rozhodli požiadať všetkých návštevníkov Hraveniska aby podporili našu myšlienku a snažili sa odpad vyprodukovaný počas Hraveniska minimalizovať a separovať. Takisto budeme radi ak nám pomôžete znižovať spotrebu energií a vody a bezdôvodne týmito pokladmi neplytvať.

Vopred vám všetkým za vaše stotožnenie sa s myšlienkou našej Zelenej školy ďakujeme :-)

 

Video

Galéria

Leták

Reklama